ใส่ User + Password แล้วมันขึ้นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงครับ

Thai
mashimaro_non
Posts: 1
Joined: Tue Jan 18, 2011 5:58 am

ใส่ User + Password แล้วมันขึ้นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงครับ

Postby mashimaro_non » Tue Jan 18, 2011 6:29 am

มันขึ้นว่า

IDs may only consist of letters in the alphabet and numbers. Please refer to the Dragon Raja Site for detail

ต้องแก้ไขยังไงครับ

GMSpherix
Site Admin
Posts: 799
Joined: Mon Dec 21, 2009 11:00 pm

Re: ใส่ User + Password แล้วมันขึ้นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงครับ

Postby GMSpherix » Tue Jan 18, 2011 4:17 pm

อย่าใช้ไทย

(Do not use Thai characters)
Check us out on Image
Or follow us on   Image

MEGAVOLTAGE
Posts: 34
Joined: Sun Dec 19, 2010 6:36 am

Re: ใส่ User + Password แล้วมันขึ้นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงครับ

Postby MEGAVOLTAGE » Sun Jan 30, 2011 11:30 am

use english: >=4อักษร +เลข
เช่น Yahoo999999


Return to “ไทย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest